Дизайнер Панченко Оксана

Панченко Оксана Олександрівна

Освіта

 • Навчальний заклад:

Київський Національний Університет Будівництва і Архітектури

 -      диплом бакалавра (КВ №28445044 від 30.03.2006 року). Кваліфікація: бакалавр архітектури.

-    диплом магістра (КВ №35055663 від 11.07.2008 року). Кваліфікація: архітектор - дизайнер.

-    диплом кандидата наук/Ph.D. inArchitecture(ДК №015753, КНУБА Київ 2013 року). Дисертаційна робота на тему «Принципи симетризації розвитку архітектурно-планувальної композиції міста», спеціальність  18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури.

Професійна діяльність

 • Назва компанії: будівельна компанія Аквілон-СК, Київ, Україна

Посада: архітектор - дизайнер

Період роботи: 2003 - 2006 

 • Назва компанії: МНВП «Восток», Київ, Україна

Посада: архітектор

Період роботи: 2007- 2008

 • Назва компанії: будівельна компанія QUEENPALACE, Дамаск, Сирія

Посада: співзасновник/co-founder, архітектор

Період роботи: 2008 -2010

 • Назва компанії: архітектурна майстерня ARСHEVISTA, Київ, Україна

Посада: співзасновник/co-founder, провідний архітектор

Період роботи: 2010 -……..

Архітектурна майстерня ARСHE VISTA

 •  www.archevista.com
 •  Представництва:    -   Україна, Київ, вул. Депутатська 15/17;

-      Польща, Варшава, вул. Юліана Смоліковського, 1/3;

-      Німеччина, м. Фрейбург

 • В майстерні працюють сертифіковані спеціалісти (сертифікат по об’ємному проектуванню, сертифікат на розробку містобудівної документації, сертифіковані конструктори та інженери)
 • Участь у міжнародних конкурсах, нагороди: 2014 р. НСАУ; 2009 р. KNAUF; 2010 р. «Відзнака мера міста Києва»; 2014 р. Fakro; 2015 р.OIKOSITALY.
 • Основні проекти:

1.Освітньо-культурний центр "Замок Чагарі" в с.Чагарі Гусятинського району Тернопільської області, 2010 р.Містобудівна рада 2010 р. Розробка стадії Р

2. Будівництво храму ікони Богородиці "Печерської" і влаштування кладовища на вул. Ягідній у Голосіївському районі м. Києва, 2010 р.      Початок будівництва 2011 р. Будівництво завершено

3. Проект реконструкції корпусу №71-а «Сторожка при вході до Гостинного двору монастиря» (фонова забудова), 2011 р. Початок будівництва 2012 р.      Будівництво завершено

4. Проект  відновлення з пристосуванням Господарської споруди Оленінського подвір`я (корпус №71г) Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври   2012 р. Початок будівництва 2014 р. Проект не реалізовано

5. Реконструкція будинку з реставрацією фасадів по вул. Тургенєвській, 19 у Шевченківському р-ні м. Києва (пам’ятка архітектури місцевого значення) 2013 р.    2013-2014 рр.  Будівництво завершено

6. Відновлення з пристосуванням братського корпусу (корпус №40) на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври 2013 р. 2013-2015 рр.         Будівництво завершено

7. Будівництво церкви Святителя Миколая по вул. Лаврській, 5А (І. Мазепи, 15-6) у Печерському районі м. Києва, 2013 р. Початок будівництва 2014 р. Проект не реалізовано

8. Будівництво готельного комплексу на земельній ділянці по вул. Заводська в межах с. Мартусівка Бориспільського району Київської області, 2014 р. Початок будівництва 2015 р. Розробка стадії Р

9. Будівництво  багатоквартирного житлового будинку по вул. Миру, 19 в м. Обухів   , 2015 р. Початок будівництва 2016 р. Розробка стадії Р

10. Також, об’ємне проектування та розробка інтер’єрів приміщень об’єктів приватного будівництва

Вміння та навики

• Проходження тренінгів, навчання: 2014 р. – курс

підготовки арт-менеджерів «Управління проектами»,

Києво-Могилянська бізнес-школа;

• Знання закордонних мов: російська, англійська,

Арабська;

• Комп'ютерні навички: Microsoft Office; AutoCad;    

Аrchicad; Photoshop; Artlantis Studio; 3Ds Max; CorelDRAW

 

Викладацька діяльність у ВНЗ:

 • Київський Національний Університет

Будівництва і Архітектури Архітектурний факультет 

кафедра Дизайну архітектурного середовища;

• Ittihad Private University Архітектурний факультет кафедра

архітектури будівель і споруд, Сирія

Наукова діяльність

• Міжнародний ідентифікатор ORCID:   

http://orcid.org/0000-0003-0263-6646

• Сфера науково-дослідних інтересів: містобудування та        

територіальне планування, сучасні проблеми архітектури

та містобудування, дизайн архітектурного середовища -  

проблеми і перспективи розвитку

• Наявність Сертифіката Експерта:

-       Свідоцтво технологічного менеджера

Національної мережі трансферу технологій NTTN;

-       Sertyfikat. Seminarium teoretychno-praktyczne

“Evropejskie ramy kwalifikacyjne oraz narzedzia do ich

realizacji w programie Horyzont 2020” 

• Співорганізатор наукових та освітніх проектів і програм:

-    Міжнародний архітектурний фестиваль CANactions;

-    Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва ГОГОЛЬФЕСТ;

-    Громадська організація НОВА КРАЇНА (освіта та наука);

-    засновник/founderстудентського освітнього проекту ArchCluster

 • Участь у конференціях:

-    II міжнародна науково-практична конференція Луцького національного університету у 2012р.;

-    конференція молодих учених КиївЗНДІЕП у 2008р.; 

-    69, 70- 91-ій науково-практичних конференціях Київського національного університету будівництва і архітектури у 2008-2015 рр.;

-    всеукраїнська науково-практична конференція  у ХДАДМ (Харків) у 2009р.;

-    всеукраїнській науково-практичній конференції  у ПолтНТУ (Полтава) у 2011р.;

-    наукові конференції молодих учених, аспірантів і студентів Київського національного університету будівництва і архітектури у 2011-2015 р.р.;

-     V Всеукраїнська наукова конференція Київського національного університету будівництва і архітектури у 2012р.;

 -     міжнародна науково-практична конференція Приволзького науково-дослідного центру (Росія) у 2012р.;

-       міжнародна науково-практична конференція Creative urbanism : to 100th anniversary of city planning education at Lviv Politechnic, Львів 2014 р.;

-      міжнародна конференція Національної спілки архітекторів України. Архітектура і урбанізм: Стан і перспективи, Київ 2015 р.;

-      Iміжнародна конференція. Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій. Спілка дослідників вищої освіти України, Київ 2015р..

Статті:

• Кількість наукових публікацій в українських виданнях: 21

• Ключові наукові публікації в міжнародних виданнях, включених до науко - метричних баз даних:  

-    Systematization of the principles of the symmetrization of the architectural composition of the city. Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach. FL, USA, L&L Publishing, 2012 – С. 79-81.

• Ключові наукові публікації в міжнародних виданнях:

-   Багатозначність тлумачень симетрії. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: збірник наук. пр. / Відпов. ред. В. Я. Даниленко – Х.: ХДАДМ, 2009. – №8 – С. 99-103.

-    Модель симметризации композиции планировочной структуры города. I Международная научно-практическая конференция «Технические науки: современные проблемы и перспективы развития», 10 декабря 2012г./ Приволжский научно-исследовательский центр. – Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2012. – С. 113-117.

-    Principles of global symmetrization of architectural and planning composition of the city (for example foreign-urban planning). Creative urbanism : to 100th anniversary of city planning education at Lviv Politechnic: monograph / Edited by: B.Cherkes and H. Petryshyn. – Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2014. –р. 583-589

• Ключові наукові публікації в українських виданнях:

-    Роль орнаментів у розвитку сирійської архітектури.  Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник  ∕  Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К.: КНУБА, 2007. – Вип. 21. -  С.255-261.

-    Особливості формування громадського харчування в Україні на сучасному етапі. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник  ∕  Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К.: КНУБА, 2008. – Вип. 19. -  С.287-291.

-    Світові стандарти «зелених будівель». Організація комфортного середовища життєдіяльності міських поселень: збірник наукових праць. -  К.: КиївЗДНІЕП, 2008. – С. 204-209.

-    Поняття симетрії. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник  ∕  Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К.: КНУБА, 2009. – № 21. – С. 46-50.

-    Зарубіжна практика застосування симетричних перетворень у містобудуванні. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Дьомін. – К.: КНУБА, 2011. – № 28. – С. 90-94.

-    Глобальна симетризація композиційного каркасу міста. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Дьомін. – К.: КНУБА, 2012. – № 31 – С. 209-213.

 


Обратный звонок

Введите Ваше имя и номер телефона – наш менеджер позвонит Вам в течении 10 минут.

Центральный офис:

Украина, г.Киев,
ул. Мельникова, 83a

тел./факс:

+38 (044) 240-00-30

+38 (044) 279-79-87

Наши технологии

Производство паркета

Один из первых видов деятельности компании в период ее становления и развития.

Детальнее»

Производство окон

Компания BESTWOOD уже много лет выпускает деревянные окна со стеклопакетами.

Детальнее»

Деревянные потолки

Правила монтажа и требования.

Детальнее»

Пресса о нас

Мы первыми в Украине применили лазер для резки дворцового паркета в промышленных объемах.

Детальнее»